Wiesz, co oznaczają Cele Zrównóważonego Rozwoju, SDG?

Organizacja Narodów Zjednoczonych promuje 17 celów, aby uzyskać równowagę w  rozwoju środowiskowym, gospodarczym i społecznym.

W ten sposób, wszystkie kraje członkowskie powinny wspólnie pracować w tej samej linii, aby wyeliminować ubóstwo, chronićnaszą planetę i zapewnić wszystkim ludziom pokój i dobrobyt do roku 2030. 

Ze strony Samba Hotels, nieustannie walczymy o równowagę w naszym codziennym rozwoju i chcemy przyczynić sie do spełniania SDG.

Możesz skonsultować nasz wkład w SDG oraz naszą politykę zrównoważonego rozwoju poprzez następujący link:

Samba Hotels ODS


Samba Hotels i Cele Zrównoważonego Rozwoju