Czy wiedzieliście, że Hotel Samba był pierwszym hotelem w Hiszpanii certyfikowanym zgodnie z normą ISO 14001 i EMAS za swój System Zarządzania Środowiskowego?

W SambaHotels zobowiązujemy się do ochrony środowiska, co odzwierciedlamy w naszym codziennym zarządzaniu.

Nasza polityka środowiskowa obejmuje całą rodzinę, która tworzy SambaHotels, z ciągłym doskonaleniem kwalifikacji.

Nasz System Zarządzania Środowiskowego obejmuje m.in. optymalizację zużycia wody, domotykę w licznikach i urządzeniach elektrycznych, wysokosprawne kotły, oświetlenie LED, recykling i gospodarkę odpadami, oraz wiele więcej.

Cała ta działalność rozpoczęła się w 1996 roku, gdy postawiliśmy sobie za cel stać się pionierem w zarządzaniu środowiskowym i optymalizacji zużycia wody, zaczynając pracować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W 1997 roku Hotel Samba został pierwszym hotelem w Hiszpanii certyfikowanym zgodnie z normą ISO 14001, a rok później, w 1998 roku, uzyskał certyfikat EMAS, stając się pierwszym hotelem w Europie posiadającym obie certyfikacje.

W 2002 roku Generalitat de Catalunya przyznała nam Certyfikat Jakości Środowiskowej.

I oto jesteśmy w 2017 roku, Międzynarodowym Rokiem Turystyki Zrównoważonego dla Rozwoju, kontynuując nasz codzienny wkład i doskonaląc się z dnia na dzień.


Rok 2017, Międzynarodowy Rok Zrównoważonego Turystyki dla Rozwoju.