Rok 2019 jest okazjądo dumy z okazji 20 rocznicyzdobycia przez Hotel Samba, jako pierwszy hotel w Hiszpanii, certyfikatu ISO 14001 i EMAS poprzez wypracowany System Zarządzania Środowiskiem Naturalnym i stały kompromis na rzecz turystyki zrównoważonej w Lloret de Mar.

Nasze Społeczne Korporatywne Zobowiązanie obejmuje wszystkich, którzy sączęściąrodziny  Samba Hotels, co odzwierciedla sięw naszym codziennym zarządzaniu.

Naszym kolejnym celem na obecny rok 2019  jest zminimalizowanie wszelkich jednorazowych plastikowych produktói zastąpienie ich przez produkty biodegradalne i wielokrotnego użytku.

Według źródeł GreenPeace, każdego roku morza i oceany zarzucane zostająaż 12 milionami ton śmieci. Sytuacja na świecie jest dramatyczna, tym bardziej, że produkcja plastików w roku 2020 osiągnie 500 milionów ton (900% więcej niżw roku 1980). Te ilości, ich łatwe rozprzestrzenianie sięi powolny proces biodegradacji sprawia, że plastik staje sięwrogiem numer jeden mórz i oceanów. Jego używanie jest ścisle powiązane ze stylem konsumpcji, jako że większośćjest stosowana jako opakowania jednorazowego użytku. Hiszpania jest piątym z największych jego producentów w UE.

Kluczowym do rozwiązania problemów tworzyw sztucznych jest zmiana mentalności w kulturze “używam-wyrzucam”. Z tej przyczyny, od tego sezonu 2019, wprowadzamy zmiany, aby współpracowaćw obniżeniu ilości odpadów tworzy w sztucznych. Liczymy na współpracęi kompromis naszych Klientów w trosce o Morze Śródziemne, które tak kochamy i cieszymy sięnim w trakcie naszych wakacji.

Plastikowe butelki w naszych restauracjach i barach zostały zastąpione przez butelki szklane z  “Agua km 0”, wodą, która została filtrowana, wolnąod substancji chemicznych, wodą, która nie jest pakowana, nie jest magazynowana, nie jest transportowana przyczyniając sięw ten sposób do zrównoważenia naszego otoczenia.

Chciałbyśprzyłączyćsiędo naszej inicjatywy #plasticfreeholidays?

 

Źródło: https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/

 


#plasticfreeholidays Samba Hotels, turystyki zrównoważonej