Po poprzednich projektach, takich jak, CLEaN-TOUR, lub obecnie trwających, takich jak SUGGEREIX, finansowanych przez ACA, uruchomiono projekt  ReUseMP3.

Celem nowego projektu badawczego, stworzonego i promowanego przez ICRA (Instituto Catalán de Investigación del Agua) jest zbadanie możliwości wykorzystania rozwiązań opartych na naturze.

Celem jest uzdatnianie szarej wody, która wypływa z pryszniców i kranów w hotelu Samba, w celu bezpośrednich reutylizacji, takich jak, między innymi, nawadnianie upraw do produkcji żywności sposobem zrównoważonym.

Do analizy tego, co znajduje się w szarej wodzie, a także jej wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, stosuje się różne metody analityczne. Mikroplastyki i ich domieszki mają być również kontrolowane w  testach, które obejmują eksperymenty w skali laboratoryjnej, jak również badania terenowe  z wodami w warunkach rzeczywistych.  

Wśród badań terenowych, które zostaną przeprowadzone, udział weźmie Hotel Samba w Lloret de Mar, gdzie odbędą się eksperymenty z roślinami ozdobnymi i jadalnymi nawadnianymi szarą wodą, poddaną zabiegom hydroponicznego mokradła.

Ponadto wszystkie dane zebrane w ramach projektu pozwolą również na opracowanie innowacyjnych narzędzi wspomagania w gospodarce wodnej.

Więcej informacji https://reusemp3.icra.cat/

 


Hotel Samba kontynuuje współpracę w projektach badawczych związanych z ochroną środowiska.