Znacie projekt DemEAUmed, który jest realizowany w Hotelu Samba?

To europejski projekt prezentujący innowacyjne technologie dla zamkniętego i optymalnego obiegu wody w instalacjach turystycznych na obszarze Morza Śródziemnego, mający na celu bezpieczne zmniejszenie zużycia świeżej wody oraz wpływu na środowisko i skutków społeczno-ekonomicznych.

DemEAUmed rozpoczął oficjalnie działalność w styczniu 2014 roku i wybrał Hotel Samba jako miejsce demonstracji jego realizacji.

Hotel Samba bierze udział w tym projekcie razem z ICRA (Instituto Catalán de Investigación del Agua), LEITAT i ADASA, a także europejskimi firmami z krajów uczestniczących:

  • Austria: SICO Technology GmbH, ALCHEMIA
  • Belgia: The Joint Research Centre (JRC)
  • Francja: The Euro-Mediterranean Information System on know-how in the Water sector (EMWIS), LGI
  • Niemcy: Eilenburger Elektrolyse- und Umwelttechnik GmbH (EUT), Fraunhofer, Radtke Biotechnik, Wapure International
  • Włochy: IDD
  • Holandia: The IHE Institute

18 maja odbędzie się Konferencja Końcowa DemEAUmed w Barcelonie po 42 miesiącach pracy i badań. Ponadto 19 maja odbędzie się warsztat zorganizowany w ramach projektu REUCITY przez LEQUIA, grupę badawczą Uniwersytetu w Gironie, z konferencją Natasy Atanasovej.

Na koniec, 19 maja będzie możliwość odbycia wizyty w instalacjach demonstracyjnych Hotelu Samba.

Ten projekt otrzymał finansowanie w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 619116.


demEAUmed project