Przypadek unikalny w Europie, Hotel Samba, położony w miejscowości Lloret de Mar, stał się pierwszym hotelem, który uzyskał jednocześnie certyfikaty ISO14001, EMAS, znak jakości środowiskowej BIOSCORE oraz ekoetykietę opartą na ISO 14021. To osiągnięcie jest efektem jego zrównoważonej polityki i zaangażowania w ochronę środowiska od 1997 roku.

Obiekt wykorzystuje innowacyjny system ponownego wykorzystywania ścieków, pozwalający na zebranie i oczyszczenie szarej wody z ponad 400 pokoi, a następnie jej ponowne wprowadzenie do systemu w celu napełnienia zbiorników toalet. Dzięki temu udało mu się zaoszczędzić 260 000 000 litrów wody, co równa się 80 basenom olimpijskim lub ilości wody, którą mogłoby zużyć 1000 rodzin przez cały rok.

Co więcej, Hotel Samba nadal wprowadza inne środki mające na celu ograniczenie zużycia wody, takie jak stosowanie reduktorów na kranach czy zmniejszenie głębokości basenu. Współpracuje również z ICRA (Kataloński Instytut Badań nad Wodą) w różnych projektach mających na celu znalezienie innych zastosowań dla ponownie wykorzystywanej wody, na przykład w nawadnianiu.

Hotel Samba będzie kontynuować swoje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i zachęca wszystkich do podjęcia bardziej zrównoważonych działań na rzecz lepszej przyszłości i bardziej zielonych przestrzeni:

"Zgodnie z naszą polityką, w tych trudnych czasach, ważniejsze jest niż kiedykolwiek, aby firmy takie jak nasza brały na siebie społeczną i środowiskową odpowiedzialność. Jesteśmy bardzo dumni z naszych wysiłków na rzecz oszczędzania wody, redukowania naszego wpływu na środowisko oraz naszego śladu węglowego, i mamy nadzieję, że inne przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej pójdą za naszym przykładem."

Hotel Samba zachęca swoich klientów do dołączenia do tego celu, korzystając z zasobów naturalnych w sposób odpowiedzialny podczas pobytu w hotelu. Poprzez małe codzienne działania możemy wszyscy przyczynić się do dbania o planetę i zachować ją dla przyszłych pokoleń.


Hotel Samba oszczędza równowartość zużycia wody przez 1 000 rodzin przez cały rok.